Vil bygge vegg av havvind-turbinar

Ein 300 meter høg vegg av små vindturbinar kan om nokre år gi oss meir straum. Det norske selskapet Wind Catching Systems AS får 22 millionar kroner frå det statlege klima- og energiforetaket Enova. Pengane skal gå til å utvikle og teste turbinsystemet.