Vil ha 20 km/t fartsgrense

Oslo bystyre vil senke fartsgrensen til 20 km/t på utvalgte veier, blant annet rundt skoler. I dag tillater ikke staten lavere fartsgrense enn 30 km/t på offentlig vei, mens det er lov på privat vei.
Oslo kommune har to ganger tidligere søkt Statens vegvesen om å få innføre 20-soner som et prøveprosjekt, men fått avslag.
Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) vil nå rette en ny henvendelse til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og håper det hjelper å ha et bredt bystyreflertall i ryggen. Frp og Folkets Parti stemte imot.
– Oslo skal være barnas by, og det skal være trygt å gå eller sykle til skolen. Jo høyere fart, jo større risiko for ulykker og store skader er det.
– Derfor er det så utrolig viktig å senke farten i byene og særlig rundt skolene, sier Stav.
Ifølge Samferdselsdepartementet er 30 km/t lavt nok til å sikre god trafikksikkerhet, i kombinasjon med fysiske tiltak for å holde farten nede.
– Det vil være vanskelig for kjørende å overholde fartsgrense 20 km/t, som lett vil kunne brytes ubevisst av både motorisert trafikk og syklende, skriver statssekretær Tom Kalsås (Ap) i en e-post til NRK.