Vil nedlegge Gjenopptakelseskommisjonen

Gjenopptagelseskommisjonen bør legges ned, mener Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin. Seks ganger avviste kommisjonen Kristiansens forsøk på å få saken sin prøvd på nytt, før de til slutt snudde i fjor.
I dag kom riksadvokat Jørn Sigurd Maurud med sin innstilling om å frikjenne Krisitiansen for skyld i Baneheia-saken.