Vil sende strakshjelp-pasientar til Molde

Kristiansund sjukehus har stengt for mottak av medisinske pasientar som treng augneblikkeleg hjelp, melder Helse Møre og Romsdal. Nye pasientar blir sendt til Molde sjukehus. Kristiansund har for tida stort overbelegg, med 40 innlagde pasientar på medisinsk sengepost, sju av dei utskrivingsklare, mens dei er dimensjonert for 30. – Vi sett inn ekstra legeressursar ved Molde sjukehus for å sikre pasientflyten i den situasjonen vi står i no, seier klinikksjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Britt Rakvåg Roald. Tiltaket vil bli evaluert i løpet av måndag.