Voss: Støre takker hjelpearbeidere og frivillige

Flommen på Voss er den nest verste i moderne tid. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) takker alle som har bidratt i arbeidet med å begrense skadene.
– Vi blir alle små i møte med naturens voldsomme krefter. Jeg ønsker å takke alle som nå, på ulike måter, sørger for at folk er trygge og jobber hardt for å begrense skadene av flommen. Vi er alle takknemlige for at liv ikke har gått tapt, sier Støre.